Αρχική σελίδα > Σχετικά με το eft.gr > Όροι χρήσης του ιστοχώρου eft.gr

 
 

Όροι χρήσης του ιστοχώρου www.eft.gr

Εισαγωγή στους Όρους Χρήσης

Η χρήστη του ιστοχώρου www.eft.gr (στο εξής αποκαλούμενου στην παρούσα απλώς ως «ιστοχώρου») και των υπηρεσιών του προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, η οποία επέχει θέση σύμβασης απόλυτα δεσμευτικής για τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοχώρου.

Κάθε επισκέπτης / χρήστης του ιστοχώρου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την χρήση των πληροφοριών που παρέχει ο ιστοχώρος. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοχώρου συνεπάγεται αυτομάτως αποδοχή των παρακάτω όρων, που ισχύουν καθολικά για όλο το περιεχόμενου του ιστοχώρου και όλες τις υπηρεσίες του, εκτός αν άλλως καθορίζεται ειδικότερα κατά περίπτωση.

Οι παρακάτω όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, οπότε είναι υποχρέωση του χρήστη να ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδέχεται εκ νέου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει και πάλι τον ιστότοπο.

Τα αρχικά EFT χρησιμοποιούνται διεθνώς ως αρχικά γράμματα για διάφορες έννοιες και όρους, πέραν του Emotional Freedom Techniques, π.χ. "Emotionally Focused Therapy (Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία)", Electronic Funds Transfer, κ.λπ. Εδώ ασχολούμαστε αποκλειστικά με το "Emotional Freedom Techniques", που έχει δημιουργηθεί από τον Αμερικανό Gary Craig.

Ο παρών ιστότοπος δεν είναι συνδεδεμένος με οποιονδήποτε τρόπο με τον δημιουργό του EFT Gary Craig. Δεν έχουμε καμία σχέση εξάρτησης, έγκρισης, συνεργασίας, συνεταιρισμού ή άλλης μορφής με τον Gary Craig. Όσα αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα σχετικά με το EFT είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις οδηγίες χρήσης του όρου "EFT - Emotional Freedom Techniques" που έδωσε ο Gary Craig.

Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης του ιστοχώρου οφείλει:

 • να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ισχύοντος Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες,

 • να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου, τηρώντας τους όρους πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται παρακάτω και διασφαλίζονται από τη σχετική νομοθεσία,

 • να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την επικοινωνία του με άλλους χρήστες του ιστοχώρου, όπως π.χ. μέσω της υπηρεσίας συζητήσεων,

 • να εφαρμόζει τον κοινώς αποδεκτό κώδικα συμπεριφοράς των χρηστών του Διαδικτύου, γνωστού και ως «netiquette».

Για οποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση προς τους σχετιζόμενου με τον ιστότοπο ή προς τρίτους, σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεων από το χρήστη, η ευθύνη βαρύνει εξολοκλήρου το χρήστη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής αστικής και ποινικής ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης των συντελεστών του ιστοχώρου

Οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπεύθυνοι κατά το νόμο του ιστοχώρου καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Όμως, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη αυτών για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστοχώρου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Οι ιδιοκτήτες, διαχειριστές και υπεύθυνοι κατά το νόμο του ιστοχώρου σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται την αδιάκοπη, άνευ λαθών παροχή και αβλαβή παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Για οποιαδήποτε χρήση του ιστοχώρου από ανήλικους, την πλήρη νομική ευθύνη των πράξεών τους φέρουν οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες και αναφορές σε τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον εαυτό σας και σε άλλους. Το αν και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη! Το EFT δεν είναι ιατρική μέθοδος. Οι σελίδες μας έχουν ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν τη βοήθεια που παρέχει ένας σύμβουλος, θεραπευτής ή ιατρός.

Αν έχετε σοβαρά ψυχοσωματικά προβλήματα ή σοβαρή ασθένεια ή ψυχική διαταραχή, αποφύγετε να εφαρμόσετε μόνοι σας το EFT για αυτοβοήθεια και ζητείστε τη βοήθεια έμπειρου ειδικού. Αν θέλετε να εφαρμόσετε το EFT σε άλλους θεραπευτικά, εκπαιδευτείτε κατάλληλα. 

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες του ιστοχώρου μέσω των ιστοσελίδων του και των υπηρεσιών του, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστοχώρους (Web sites)

Καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, δεν φέρουμε για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ο ιστοχώρος μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών πινακίδων (banners), ούτε εγγυούμαστε τη διαθεσιμότητά τους.

Τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη χρήση των ιστότοπων στους οποίους γίνεται παραπομπή ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των ιδιοκτητών, διαχειριστών και υπεύθυνων κατά το νόμο για τη λειτουργία τους, όπου και οφείλουν οι χρήστες να απευθύνονται.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή ευθύνη εκ μέρους μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστοχώρου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο ιστοχώρος από τους χρήστες, όπως ονοματεπώνυμο, προσωπική διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ. παρέχονται εθελοντικά από τους χρήστες αποκλειστικά και μόνο μέσω του ιστοχώρου και σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται με άλλα μέσα από τρίτους.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθούν με εντολή εισαγγελέα). Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, καθώς και προώθησης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Τα προσωπικά στοιχεία προστατεύονται άριστα με κατάλληλες διαδικασίες και τεχνικά μέσα ώστε να μην διαρρεύσουν σε τρίτους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ποτέ τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται και δεν χρησιμοποιούνται σε υπολογιστή μόνιμα συνδεδεμένο στο Internet ή σε οποιασδήποτε μορφής μόνιμο τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο υπολογιστών, ή σε υπολογιστή διαθέσιμο για πρόσβαση από τρίτους εκτός των συντελεστών του ιστοχώρου.

Ειδικότερα, αναφορικά με την υπηρεσία του χώρου συζητήσεων, τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες τίθενται σε δημόσια θέα, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και δεν εμπίπτουν στις σχετικές νομικές διατάξεις και τις προβλέψεις της παρούσας ενότητας των όρων χρήσης. Κάθε χρήστης της ��πηρεσίας φέρει ακέραιη την ευθύνη σε περίπτωση αυτόβουλης δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων του σε δημόσια εκτεθειμένο μήνυμα.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα το ιδίου ή άλλων σε δημόσια μηνύματα, αποστείλει αυτά σε άλλους χρήστες μέσω μηνυμάτων δημοσιευμένων στον ιστότοπο ή στους συντελεστές του ιστοχώρου, φέρει ο ίδιος ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη της πράξης του αυτής, απαλλάσσοντας πλήρως τον ιστότοπο και τους συντελεστές του από οποιαδήποτε σχετική άμεση ή έμμεση ευθύνη.

Κάθε χρήστης του ιστοχώρου, έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μας και

 • να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη προσωπικού του στοιχείων στο αρχείο μας,

 • να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή τυχόν προσωπικών του στοιχείων, εφόσον τηρούνται.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαπιστώσει την άνευ έγκρισής του δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων από τρίτους στον ιστότοπο, ευθύνεται για την άμεση ενημέρωση του διαχειριστή του ιστοχώρου, ο οποίος και φροντίζει για την αφαίρεση των στοιχείων απ�� δημόσια θέα το ταχύτερο δυνατό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, τοπική λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση ή σαφή υπόδειξη που παρέχεται μέσω του ιστοχώρου ή με άλλο τρόπο από τον ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιτρέπεται η χωρίς προηγούμενη έγκριση χρήση του πληροφοριακού και άλλου προστατευόμενου περιεχομένου του ιστοχώρου από επαγγελματίες της ψυχικής υγιεινής και της προσωπικής συμβουλευτικής στα πλαίσια και μόνο της άσκησης της κανονικής και νόμιμης επαγγελματικής τους δραστηριότητας που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους, με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, διανομή, ενσωμάτωση σε άρθρα, βιβλία, ιστοσελίδες, μηνύματα, ομιλίες, εικόνες, ταινίες και γενικά οποιοδήποτε μέσο δημόσιας προβολής μέρους ή όλου του περιεχομένου του ιστοχώρου με σκοπό άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος, χωρίς προηγούμενη έγκριση του δημιουργού.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτογραφιών, γραφικών και γενικά αντικειμένων καλλιτεχνικής δημιουργίας εμπεριεχόμενων στο eft.gr σε οποιοδήποτε μέσο δημόσιας προβολής (συμπεριλαμβανομένων του Internet και των ΜΜΕ), χωρίς ρητή γραπτή συγκατάθεση, ακόμα και αν από αυτή δεν προκύπτει οικονομικό ή άλλο όφελος.

Αναφορά στο eft.gr, τις ιστοσελίδες του και τους συντελεστές του

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει απλή αναφορά στον ιστότοπο, σε ιστοσελίδες αυτού (χωρίς αντιγραφή μέρους ή όλου του περιεχομένου) ή στους συντελεστές δημιουργίας και συντήρησης αυτού, μέσα σε ιστοσελίδες άλλου διαδικτυακού τόπου, εντύπου, οθόνες ηλεκτρονικού εντύπου ή λογισμικού, ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής εκπομπής, διάλεξης ή ομιλίας και τυχόν άλλων μέσω δημόσιας πρόσβασης/προβολής, μπορεί να το κάνει χωρίς προηγούμενη έγκριση, μόνο εφόσον:

 • Αποφύγει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση (υπονοούμενη) αναφορά σε συνεργασία ή άλλη εξάρτηση ή σχέση με τον ιστότοπο, εκτός αν πράγματι υφίσταται τέτοια σχέση, έχει επιτραπεί στον αναφέροντα η δημοσιοποιήση της σχέσης αυτής και αναφέρεται η σχέση αυτή με τρόπο που δεν επιδέχεται παρανόηση.

 • Δεν προβάλλει ψευδείς ή ασαφείς ισχυρισμούς σχετικά με την αποστολή, το περιεχόμενο, τη φυσική και νομική υπόσταση και τους συντελεστές του ιστοχώρου.

 • Δεν χλευάζει ή σατιρίζει δημόσια με κανένα τρόπο το περιεχόμενο και τους συντελεστές του ιστοχώρου.

Για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναφορά στον ιστότοπο που μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό αριθμό επισκέψεων (hits) στο server του ιστοχώρου ή αναφορά που το συνδέει με παράνομες ή μη δραστηριότητες που έχουν ως πραγματικό ή δυνητικό αποτέλεσμα την οικονομική ζημία των συντελεστών του, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα ασφαλιστικά και άλλα δικαστικά μέτρα προς πρόληψη ή/και αποκατάσταση της ζημίας.

Στις αναφορές αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

 • Αναφορά στον ιστότοπο από καταλόγους διαδικτυακών τόπων μαζικής προσέλευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει αίτηση καταχώρησης από διαχειριστή του ιστοχώρου.

 • Αναφορά στον ιστότοπο μέσα σε σελίδες πορνογραφικού ή άλλου περιεχομένου άμεσα συνδεδεμένου με παράνομες δραστηριότητες, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών από το διαδίκτυο λόγω της δημοτικότητας του ιστοχώρου (π.χ. μέσω μηχανών αναζήτησης).

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστοχώρου και οποιοδήποτε προσώπου σχετιζόμενου με την ιδιοκτησία και διαχείρισή του οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση κάποιου χρήστη, ο χρήστης δεσμεύεται να συμμετέχει πλήρως στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και να αποζημιώσει τους συντελεστές του ιστοχώρου στην περίπτωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

 

Τελευταία τροποποίηση σελίδας: 19/06/2022