Τι είναι το EFT;

EFT = Emotional Freedom Techniques
(Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης)

Είναι τεχνικές για την άμεση ανακούφιση έως και βαθιά και οριστική αποφόρτιση επώδυνων και τοξικών συναισθημάτων, την επίλυση συναισθηματικών προβλημάτων, τη βελτίωση έως και θεραπεία σωματικών ενοχλήσεων και δυσλειτουργιών που συνδέονται ή επιβαρύνονται με συναισθηματικά φορτία, καθώς και την άρση περιοριστικών πεποιθήσεων και αποδυνάμωση αρνήτικών σκέψεων που προέρχονται από τα προσωπικά μας βιώματα.

Είναι εργαλεία διαχείρισης συναισθημάτων, άρσης ψυχολογικών αυτο-περιορισμών, αυτοβελτίωσης και προσωπικής απελευθέρωσης. 

Προσοχή: Τα αρχικά EFT χρησιμοποιούνται διεθνώς ως αρχικά γράμματα για διάφορες έννοιες και όρους, πέραν του Emotional Freedom Techniques, π.χ. "Emotionally Focused Therapy (Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία)", Electronic Funds Transfer, κ.λπ. Εδώ ασχολούμαστε αποκλειστικά με το Emotional Freedom Techniques, που έχει πατενταριστεί ως όρος διεθνώς από το δημιουργό του Gary Craig.

Το EFT προσφέρει γρήγορη μερική ή και ολική απαλλαγή από:

 • Συναισθηματικές εντάσεις οποιασδήποτε μορφής, μεγέθους και αιτίας (θυμός, θλίψη, φόβος, σύνθετα συναισθηματικά προβλήματα, κ.λπ.)

 • Επίκτητες σωματικές ενοχλήσεις και δυσλειτουργίες συναισθηματικής ή ψυχολογικής προέλευσης (πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, εντάσεις και χρόνιοι πόνοι στους μύες, ταχυπαλμίες, άσθα, κ.λπ.).

 • Αρνητικές πεποιθήσεις που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία.

 • Αυτόματες αρνητικές αντιδράσεις σε πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα αναμνήσεις, σκέψεις.

Το EFT έχει αποτέλεσμα ακόμα στις περιπτώσεις όπου το άτομο αντιστέκεται στη βελτίωση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο! Έχει τον τρόπο να ξεπερνά σχεδόν όλα τα εσωτερικά εμπόδια, χωρίς όμως να στηρίζεται στη δύναμη της θέλησης ή σε κάποια διαισθητική ή μεταφυσική πρακτική!

Το EFT μπορεί να το εφαρμόσει κανείς μόνος του ή με καθοδήγηση (ιδίως για πιο σοβαρά προβλήματα), αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του ατόμου.

Το EFT έχει ήδη επιβεβαιωθεί κλινικά αποτελεσματικό σε ορισμένες περιπτώσεις συναισθηματικών διαταραχών, όπως φοβίες και PTSD (διαταραχή μετατραυματικού στρες) και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο για αυτοβοήθεια, αλλά και για θεραπεία από επαγγελματίες.

 

Κατεβάστε ένα δωρεάν βιβλίο 50 σελίδων για το EFT!

 

Τι είναι τα "επώδυνα και τοξικά συναισθήματα";

Είναι τα ενοχλητικά ή επιβλαβή συναισθήματα που ξεπερνούν τις φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις μας σε εξωτερικά ερεθίσματα και λειτουργούν εις βάρος μας αντί να μας βοηθούν. Συνήθως, αυτά αφορούν γεγονότα του παρελθόντος, πιθανά γεγονότα του μέλλοντος και υπερβολικές αντιδράσεις σε άμεσα ερεθίσματα του παρόντος.  Για παράδειγμα:

 • Ο φόβος του ατόμου όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα γκρεμό είναι φυσιολογική αντίδραση και δεν θεωρείται αρνητικό συναίσθημα, εφόσον επιτρέπει στο άτομο να δράσει για να αποφύγει τον κίνδυνο.

 • Ο παραπάνω φόβος είναι αρνητικό συναίσθημα εφόσον προκαλεί παράλυση του ατόμου και το εμποδίζει να λειτουργήσει θετικά.

 • Ο φόβος για κάτι που θα γίνει στο μέλλον (φανταστικό) είναι αρνητικό συναίσθημα

Το EFT επιδρά στις διαταράξεις του ενεργειακού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, οι οποίες συνδέονται με αυτά τα επιβλαβή συναισθήματα. Δεν αφορά δηλαδή στα φυσιολογικά "αρνητικά" συναισθήματα του φόβου, του θυμού, της απέχθειας κ.λπ. που έχουμε όλοι εκ γενετής, ως μέρος της φυσιολογίας μας.

Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το EFT;

Το EFT χρησιμοποιείται ενδεικτικά από:

 • Οποιονδήποτε θέλει να ξεπεράσει μόνος του κάποιο πρόβλημα, που πηγάζει από τις εμπειρίες και συναισθηματικές φορτίσεις της ζωής του.

 • Επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές, για την ταχύτερη αποκατάσταση των πελατών τους.

 • Άλλους επαγγελματίες της ψυχικής υγιεινής (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς), για την υποστήριξη οποιουδήποτε ατόμου, ιδίως σε συναισθηματικά τραυματικές καταστάσεις ή δυσκολίες προσαρμογής.

 • Προπονητές, καθοδηγητές και ιατρούς αθλητών, για την αύξηση της απόδοσης ή απλώς την επαναφορά ενός αθλητή μετά από πτώση απόδοσης.

 • Προσωπικούς καθοδηγητές/συμβούλους (personal coaches) για την άρση των εσωτερικών τους εμποδίων προς επίτευξη των στόχων τους, αλλά και την αύξηση της απόδοσης στην εργασίας και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

 • Γονείς, νηπιαγωγούς και δασκάλους, για την γρήγορη αντιμετώπιση παιδικών συναισθηματικών εντάσεων και προβληματικών συμπεριφορών.

 • Παιδοψυχολόγους και λογοθεραπευτές, για την υποστήριξη παιδιών που βιώνουν συναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες.

Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το EFT;

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ήταν καθοριστικά για την καταπληκτική εξάπλωση του EFT παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια:

 • Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και τα αποτελέσματά του φαίνονται πολύ γρήγορα. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν αρχάριο να έχει ποσοστά επιτυχίας μεταξύ 30% και 50%, ενώ για έναν ειδικό, με γνώση και πείρα, τα ποσοστά επιτυχίας συνήθως είναι πάνω από 80%.

 • Απαλύνει ή και αφαιρεί τις αρνητικές συναισθηματικές συνιστώσες των προσωπικών μας προβλημάτων (σωματικών, ψυχολογικών), επιτρέποντας στο σύστημά μας (νους-σώμα) να επανέλθει σε κατάσταση υγιούς ισορροπίας

 • Συνήθως επιδρά πολύ γρήγορα σε συγκεκριμένο σύμπτωμα/αίσθηση

 • Επιφέρει άμεσες σωματικές αισθήσεις απελευθέρωσης, συχνά πρωτόγνωρες

 • Λειτουργεί και αποκαλυπτικά, φέρνοντας στη συνειδητότητα συνδεδεμένες πτυχές (γεγονότα, συναισθήματα, σκέψεις)

 • Συχνά λειτουργεί εκεί όπου άλλες τεχνικές έχουν αποτύχει

 • Μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιεί και μόνος του, όποτε και όπου το χρειάζεται

 • Συνδυάζεται εξαιρετικά με άλλες θεραπευτικές μεθόδους και φιλοσοφίες

 • Θεωρείται "εναλλακτικό" χωρίς όμως να είναι ασαφές ή "διαισθητικό"

 • Λειτουργεί ακόμα και σε όσους δεν το πιστεύουν, δεν στηρίζεται σε αυθυποβολή

 • Δεν απαιτεί αιτιολόγηση ή ερμηνεία του προβλήματος για τη θεραπεία. Αντίθετα, η "γνωσία" σχετικά με το πρόβλημα προσαρμόζεται (συνήθως) αυτόματα για να συμφω��ήσει με τη συναισθηματική αλλαγή που επιτεύχθηκε!

 • Δεν πηγάζει από καμία θρησκεία, σέκτα, φιλοσοφία

 • Είναι κατάλληλο σχεδόν για όλες τις ηλικίες

 • Είναι βοηθητικό σε τεράστιο εύρος προβλημάτων ("Δοκιμάστε το στα πάντα", όπως λέει και ο δημιουργός του)

Κατεβάστε ένα δωρεάν βιβλίο 50 σελίδων για το EFT!

 

Μερικές λεπτομέρειες για το EFT

Η Βασική Τεχνική του EFT στηρίζεται στο μοντέλο του ενεργειακού σώματος (όπως και ο βελονισμός), στο οποίο ενεργοποιούμε συγκεκριμένα σημεία επέμβασης για να αποκαταστήσουμε τη ροή της ενέργειας και να απαλλαγούμε από τις διαταράξεις που εκδηλώνονται ως αρνητικά και επώδυνα συναισθήματα. Για αυτό και το λέμε και "συναισθηματικό βελονισμό χωρίς βελόνες".

Η Βασική Τεχνική χρησιμοποιεί την παρατήρηση των συναισθημάτων και σωματικών αισθήσεων (και πρόκληση, αν χρειαστεί), την εστίαση σε συγκεκριμένο από αυτά, τη λεκτική έκφραση αυτού και ελαφρά κτυπηματάκια με τα δάκτυλα στα σημεία επέμβασης. Δουλεύοντας με αυτήν, συχνά αναδύονται νέες πτυχές του προβλήματος, τις οποίες και αποφορτίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πολλές φορές είναι σα να ξετυλίγεται ένα κουβάρι συναισθημάτων και σκέψεων, που μας οδηγεί βήμα-βήμα στην επίλυση του συναισθηματικού ή ψυχοσωματικού προβλήματος.

Πέραν της Βασικής Τεχνικής, που μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει στον εαυτό του ή ακόμα και σε άλλους, το EFT περιλαμβάνει και κάποιες άλλες σημαντικές τεχνικές που την επεκτείνουν, κάποιες από τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για αυτοβοήθεια.

Από πού μας προέκυψε το EFT;

Το EFT δημιουργήθηκε από τον Γκάρι Κρεγκ (Gary Craig) στις αρχές της δεκαετίας του '90 και εξελίσσεται συνεχώς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία του EFT, πώς και από πού προέκυψε και πώς εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται, διαβάστε τη σελίδα "Η προέλευση και η εξέλιξη του EFT".

Το EFT ανήκει στην "οικογένεια" της ενεργειακής ψυχολογίας (energy psychology), μίας νέου και ταχύτατα εξελισσόμενης "μη παραδοσιακής" προσέγγισης της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας, που ωστόσο δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα ακαδημαϊκά. Βρίσκεται στο στάδιο της τελειοποίησης και της επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης, ωστόσο εφαρμόζεται ήδη από τη δεκαετία του '90 με εξαιρετικά αποτελέσματα παγκοσμίως.

 

Αρχική σελίδα > Γνωριμία με το EFT > Τι είναι το EFT