Το EFT στην εργασία και στις επιχειρήσεις για αύξηση απόδοσης

Συναισθηματικά προβλήματα και στρες επηρεάζουν την εργασία!

Οι συναισθηματικές προκλήσεις στα επιχειρηματικά και εργασιακά περιβάλλοντα είναι πολλές και συχνά σημαντικές. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι, ακόμα και οι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες που προέρχονται είτε από τη δουλειά τους, είτε από την προσωπική ζωή τους αλλά που επηρεάζουν την ποιότητα δουλειάς τους και την απόδοσή τους.

Σημαντικά προβλήματα που εκδηλώνονται στην εργασία πολύ συχνά δεν είναι προβλήματα λογικής, αλλά συναισθημάτων. Εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων, αδυναμία κάποιων να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους παρόλο που έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες, απουσία ψυχραιμίας σε δύσκολες στιγμές, καθυστερήσεις, αναβλητικότητα, αναποφασιστικότητα, ακόμα και κρίσεις άγχους και πανικού είναι πλέον συχνά φαινόμενα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Αλλά δεν τους δίνουμε πάντα την προσοχή μας, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε καλά και με πόνο τις συνέπειες όπως μείωση απόδοσης ολόκληρης ομάδα ή τμήματος, πολύ αυξημένα ποσοστά αποχώρησης εργαζομένων, μεγάλη αύξηση απουσιών από την εργασία, κ.ά. Και να τις συνδέσουμε με την πραγματική αιτία, που είναι το συνασθηματικό στρες και η αδυναμία διαχείρισης των συναισθηματικών εντάσεων και επιδράσεων από τον εργαζόμενο!

Μπορεί να έχουμε την προσδοκία οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση ή έναν οργανισμό να λειτουργούν «επαγγελματικά», ψύχραιμα και χωρίς πολλούς συναισθηματισμούς, όμως μιλάμε για ανθρώπους και όχι για ρομπότ! Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συναισθήματα, έχουν το δικό τους αρνητικό προγραμματισμό και τα δικά τους φορτία και είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν τα συναισθηματικά προβλήματα και τις επιπτώσεις αυτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Και έχουν να διαχειριστούν και συναισθηματικά προβλήματα και στρςε προερχόμενα από την προσωπική ζωή τους, που όμως επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την απόδοσή τους στην εργασία (ακόμα και αν συνειδητά καταφέρνουν να τα "βάζουν στην άκρη").

Ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε πολύ δύσκολη συναισθηματικά κατάσταση στο χώρο της εργασίας –που μπορεί συχνά να μην την έχει προκαλέσει καν ο ίδιος. Μία κατάσταση όπως, ενδεικτικά:

 • Μία προσωπική ή ομαδική αποτυχία, πιθανώς με σημαντικές συνέπειες.

 • Συμμετοχή σε μία δυσλειτουργική ομάδα  που προκαλεί αυξημένο άγχος και τριβές στις διαπροσωπικές σχέσεις.

 • Κλίμα άγχους και ανησυχίας λόγω κακής οικονομικής πορείας του οργανισμού, απολύσεων, κ.λπ.

 • Έλλειμμα συναισθηματικής νοημοσύνης από συναδέλφους ή, ακόμα χειρότερα, προϊσταμένους και ανώτερα στελέχη που ξεσπούν το θυμό τους άμεσα ή έμμεσα.

 • Ατομική στοχοποίηση από συναδέλφους ή τον προϊστάμενο που εκφράζεται με διάφορους τρόπους.

 • Υπερβολικό άγχος ή φόβο πριν από μία δραστηριότητα π.χ. παρουσίαση, εκπαίδευση, κ.λπ. 

Τι πετυχαίνουμε με το EFT στην εργασία

Χρησιμοποιώντας EFT μπορούμε να έχουμε άμεσα:

 • Μείωση του στρες στην εργασία, είτε αυτό προέρχεται από το περιβάλλον ή τις δραστηριότητες σχετικά με την εργασία, είτε προέρχεται από την προσωπική ζωή αλλά εκδηλώνεται κατά την εργασία.

 • Μείωση της υπερβολικής συναισθηματικής έντασης που μπορεί να βιώνει ο εργαζόμενος και η οποία δυσχεραίνει την εκτέλεση της εργασίας, αλλά και τη συνεργασία με άλλους.

 • Μείωση σωματικών ενοχλήσεων και περιορισμών (π.χ. πόνοι στη μέση, στους μύες, πονοκέφαλοι κ.ά.) ψυχοσωματικής φύσης, που είτε μειώνουν τις ικανότητες και την απόδοση του εργαζόμενου, είτε οδηγούν σε αυξημένες απουσίες από την εργασία για λόγους υγείας.

 • Μείωση φόβων και φοβιών που επηρεάζουν την εργασία, ιδίως στη γρήγορη και ορθή λήψη αποφάσεων, στις δραστηριότητες πωλήσεων, στην προσαρμογή σε σημαντικές αλλαγές (π.χ. αλλαγή θέσης, αρμοδιοτήτων, εταιρικής δομής και οργάνωσης) και αλλού. 

Απλές τεχνικές του EFT μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε, μετά από μία πολύ σύντομη εκπαίδευση, για:

 • Αποφόρτιση πριν το ξεκίνημα της δουλειάς, από συναισθηματικές εντάσεις και στρες που είτε «μεταφέρει» από την προσωπική του ζωή είτε δημιουργούνται αυτόματα πριν/κατά το ξεκίνημα, από αρνητικές σκέψεις σχετικά με τη δουλειά και συγκεκριμένα θέματα.

 • Αποφόρτιση οποιαδήποτε στιγμή, την ώρα της εργασίας, προκύψει συναισθηματική ένταση ή επιβάρυνση από κάτι που συνέβη, ή κάτι που για κάποιο λόγο απασχολεί έντονα τη σκέψη και προκαλεί στρες λόγω έντονου φόβου, ανησυχίας, εκνευρισμού, στενοχώριας, κ.ά.

 • Αποφόρτιση μετά τη δουλειά, σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα ή θέμα προέκυψε, είτε έχει ολοκληρωθεί και άφησε συναισθηματικό φορτίο, είτε έχει μείνει σε εκκρεμότητα και προκαλεί άγχος, στρες, υπερβολική ενασχόληση της σκέψης.

 • Καλύτερη ανταπόκριση σε έκτακτα συμβάντα και διαχείριση κρίσεων, χωρίς πανικό, με λιγότερη συναισθηματική επιβάρυνση και πίεση, κ.ά.

Με το EFT «ελαφραίνουμε» τη συναισθηματική και ψυχοσωματική ένταση και επιβάρυνση από την εργασία, για να κάνουμε τα δύσκολα εύκολα και να έχουμε καλύτερη διάθεση, λειτουργικότητα, αυτο-διαχείριση και ατομική απόδοση.

Παροχή του EFT στους εργαζόμενους ως μέσο μείωσης στρες και αύξησης απόδοσης

Η ίδια η επιχείρηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων της, ή συγκεκριμένων εργαζομένων ή ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, εφαρμόζοντας προγράμματα που χρησιμοποιούν το EFT, όπως π.χ. εργαστήρια διαχείρισης άγχους και συναισθηματικών εντάσεων, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας και συνεργασίας κ.ά.

Το EFT μπορεί να δοθεί στους εργαζόμενους ως μέσο ανακούφισης από τις εντάσεις όταν αυτές διεγείρονται, ώστε να ανακτούν άμεσα την ψυχραιμία τους, να επηρεάζονται λιγότερο από τα αρνητικά συναισθήματά τους και να συμπεριφέρονται πιο αποτελεσματικά μεταξύ τους, ιδίως στα πλαίσια μίας ομάδας.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να μάθουν να το χρησιμοποιούν γενικότερα ως μέσο αποφόρτισης για τα έντονα συναισθήματα που μπορεί να νιώσουν για διάφορους λόγους στο εργασιακό περιβάλλον, όπως θυμό, απογοήτευση, φόβο, στενοχώρια, κ.λπ. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να το χρειαστούν και να το χρησιμοποιούν και εκτός εργασίας και αυτό να επιφέρει όφελος στη συμπεριφορά και στην απόδοσή τους εντός εργασίας.

Με το EFT μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους να έχουν λιγότερο εργασιακό στρες και αύξηση της απόδοσης σε ατομικό επίπεδο. Η αύξηση αυτή διαφαίνεται π.χ. από τη βελτίωση στην ταχύτητα εκτέλεσης εργασιών και έργων, τη μείωση της αναβλητικότητας, την αύξηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, μείωση απουσιών από την εργασία λόγω ψυχοσωματικών προβλημάτων, κ.λπ.

Επίσης, με το EFT, λόγω της μείωσης των συναισθηματικών εντάσεων στις σχέσεις του προσωπικού, μπορούμε να έχουμε και καλύτερο εργασιακό κλίμα με όλες τις θετικές επιπτώσεις που έχει αυτό όπως μείωση απώλειας εργαζομένων, αυξημένη απόδοση ομάδων, κ.λπ.

Εξαιρετικές εφαρμογές του EFT στον εργασιακό χώρο είναι και η διευκόλυνση αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά και λήψης αποφάσεων που προκαλούν στρες, που είναι δύσκολες ή έχουν έντονες συναισθηματικές συνιστώσες.

Ουσιαστικά, κάθε στέλεχος και εργαζόμενος μπορεί να μάθει τις τεχνικές  για έχει καλύτερη συναισθηματική αυτοδιαχείριση, εντός αλλά ακόμα και εκτός εργασίας και αυξημένη ψυχική ανεκτικότητα (resilience), ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις πολύ πιο ψύχραιμα και θετικά, με ένα τρόπο πιο υγιή από το να καταπιέζει τα συναισθήματά του, να ξεσπάει στους άλλους (ακόμα και την οικογένειά του) και να αυξάνει το άγχος και τα ψυχοσωματικά προβλήματά του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους, τουλάχιστον μπορεί να δοθεί στα στελέχη και σε εκείνους τους εργαζόμενους που κατέχουν θέσεις ευθύνης ή θέσεις «κλειδιά».  

Σε τι διαφέρει το EFT από άλλες τεχνικές διαχείρισης στρες και αύξησης απόδοσης στην εργασία

Οι τεχνικές του EFT δεν βασίζονται σε επιβολή «θετικών σκέψεων» ή σε κάποια πρακτική τροποποίησης της σκέψης, που συχνά δεν λειτουργούν καλά και μάλιστα προσθέτουν και στρες, αντί να το μειώνουν! Ούτε σε κάποια προσωρινή "ενδυνάμωση" που μπορεί να "ξεφουσκώσει" τόσο εύκολα, όσο φάνηκε να επιτυγχάνεται.

Βασίζονται στην επέμβαση στο συναισθηματικό πεδίο λειτουργίας του ανθρώπινου νου και σώματος:

 • μειώνοντας την πυροδότηση αρνητικών συναισθημάτων,

 • ελαττώνοντας την υπερλειτουργία της εγκεφαλικής αμυγδαλής (που είναι το «κέντρο συναγερμού» του εγκεφάλου και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταπόκριση σε στρεσογόνους παράγοντες και καταστάσεις),

 • έχοντας ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα και στο σώμα και

 • ξεμπλοκάροντας τη συναισθηματική ενέργεια που για διάφορους λόγους (μέσω αμυντικών μηχανισμών) «εγκλωβίζεται» σε διάφορα στάδια και προκαλεί αυξημένο στρες, νοητική επιβάρυνση αλλά και ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Το EFT περιλαμβάνει μεν πολλές τεχνικές, αλλά μία από αυτές είναι η πιο βασική, η τεχνική «επέμβασης», η Βασική Τεχνική. Η τεχνική αυτή έχει άμεση ηρεμιστική επίδραση στην εγκεφαλική αμυγδαλή και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχει διαπιστωθεί ότι μετά την εφαρμογή της βασικής τεχνικής μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης, της βασικής ορμόνης που σχετίζεται με το στρες. Πειράματα έχουν δείξει ακόμα και ότι προκαλεί, προσωρινά τουλάχιστον, μείωση της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων που σχετίζονται με το στρες!

 

Σεμινάριο διαχείρισης στρες και αύξησης απόδοσης στην εργασία με EFT

 

 

Αρχική σελίδα > Χρήσεις του EFT > Εργασία