Αρχική σελίδα > Πληροφόρηση > Βιβλία

 
 

EFT Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης, του Υπάτιου Βαρελά. Ένα βιβλίο για τα αρντηικά συναισθήματα, τις επιδράσεις τους, τη διαχείρισή τους και την απαλλαγή από τα τοξικά συναισθήματα με το EFT.