Αρχική σελίδα > Χρήσεις του EFT > Ψυχοθεραπεία, Συμβουλευτική

 
 

Χρήση EFT στην ψυχοθεραπεία και στη συμβουλευτική

Ο ψυχοθεραπευτής και ο επαγγελματίας γενικά της ψυχικής υγείας (ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, σύμβουλος, κ.λπ.) μπορεί να διατηρήσει τον τρόπο που λειτουργεί και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, αν αυτές είναι ήδη αποτελεσματικές και τις γνωρίζει καλά. Οι τεχνικές του EFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στις συνεδρίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής ή υποστήριξης, για την ανακούφιση και αποφόρτιση συναισθηματικών φορτίσεων και τραυματικών εμπειριών, αλλά και την ανάκληση και αναβίωση, αν χρειάζεται, δυσάρεστων εμπειριών με τρόπο αρκετά ανώδυνο για τον πελάτη.

Μπορεί λοιπόν οποιοσδήποτε επαγγελματίας της ψυχικής υγείας, οποιαδήποτε μέθοδο ή "σχολή" και αν εφαρμόζει, να ενσωματώσει πολύ εύκολα το EFT στην εργασία του. Μπορεί όμως, αν θέλει, και να κάνει το EFT βασικό εργαλείο στη δουλειά του, πιθανώς εγκαταλείποντας άλλες, παλαιότερες και πολύ λιγότερο αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές.

Πώς και γιατί το EFT ωφελεί και διευκολύνει την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική

  • Με την εισαγωγή του EFT, η ψυχοθεραπεία ή η συμβουλευτική μπορεί να συντομευτεί πολύ, ή να αγγίξει ζητήματα, σκέψεις και αναμνήσεις που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο, χρονοβόρο ή ακόμα και αδύνατο να προσεγγίσει! Λόγω της ταχείας δράσης, τόσο στην αποκάλυψη όσο και στην αποφόρτιση, επιτρέπει την αντιμετώπιση πολλών περισσότερων ζητημάτων στον ίδιο χρόνο, αυξάνοντας έτσι δραματικά την "παραγωγικότητα" και αποτελεσματικότητα του θεραπευτή. Επιπλέον, ο πελάτης βλέπει πολύ γρηγορότερα πραγματικές αλλαγές προς το καλύτερο, οπότε βελτιώνεται η αυτοπεποίθησή του και η εμπιστοσύνη στο θεραπευτή του (που είναι συχνά ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας).

  • Το EFT διευκολύνει συχνά δραματικά την ανάδυση λεπτομερειών ή και ολόκληρων εμπειριών που ήταν "θαμμένες" στη μνήμη (για λόγους αυτοπροστασίας του ασθενούς). Έτσι, ο θεραπευτής ή ο σύμβουλος μπορεί να εργαστεί γρηγορότερα και βαθύτερα, εάν το κρίνει σκόπιμο, σε συγκεκριμένα ζητήματα ή χρονικές περιόδους της ζωής του ασθενούς.

  • Με το EFT αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά σχεδόν οποιαδήποτε συναισθηματική φόρτιση και τραυματική ανάμνηση. Έτσι, μειώνεται δραματικά το συναισθηματικό στρες του πελάτη και προχωράει γρηγορότερα η θεραπεία.

  • Με το EFT πραγματικά δεν χρειάζεται να διαχωριστεί η φαντασία από την πραγματικότητα που ζει ο ασθενής, οι μνήμες γεγονότων που συνέβησαν από τις "μνήμες" που αποδίδουν με αλλοιωμένο τρόπο γεγονότα που συνέβησαν, ή και δεν αντιστοιχούν σε κανένα πραγματικό γεγονός. Το πρόβλημα που είναι υπαρκτό στο ενεργειακό πεδίο του ασθενή, βιώνεται στην καθημερινή του πραγματικότητα ανεξάρτητα από το γιατί και το πώς, πιθανώς μάλιστα και με περισσότερους από έναν τρόπους. Με το EFT αντιμετωπίζονται οι ενεργειακές διαταράξεις και επιλύονται τα προβλήματα (εφόσον θέλετε να το χρησιμοποιήσετε έτσι) χωρίς να χρειαστεί πρώτα ο ασθενής να αποκτήσει "αντικειμενική" αντίληψη της πραγματικότητας (παρόλο που εκ των υστέρων είναι πολύ σύνηθες να επέρχεται βαθιά γνωσιακή αλλαγή και να τοποθετούνται οι αντιλήψεις σε πιο πραγματικές διαστάσεις, χωρίς κανένα κόπο από τον ασθενή).

Ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό του EFT είναι η απλότητά του. Αυτή επιτρέπει να μάθει ο ασθενής να εκτελεί μόνος του τις βασικές τεχνικές (από τον θεραπευτή του ή ένα απλό σεμινάριο λίγων ωρών) και να μπορεί έτσι:

  • Να συνεχίζει μέρος της θεραπείας ή της υποστήριξης μόνος του, με τη γενική καθοδήγηση του θεραπευτή/συμβούλου, επιταχύνοντας τη θεραπεία και αποκτώντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

  • Να αντιμετωπίζει μόνος του, ή με απλή τηλεφωνική καθοδήγηση από το θεραπευτή/σύμβουλο έντονες συναισθηματικά καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν εκτός των συνεδριών.

  • Να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνεδρίες με τον θεραπευτή/σύμβουλο, ακόμα και να δεχθεί εξολοκλήρου θεραπεία και υποστήριξη μέσω τηλεφώνου! Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις διαταραχών όπου απαιτείται ταχύτητα (π.χ. κρίσεις πανικού) ή αίσθημα ασφάλειας/απομόνωσης του ασθενούς (π.χ. αγοραφοβία). Επιπλέον, επιτρέπει γενικά την καλύτερη διαχείριση χρόνου από τον θεραπευτή/σύμβουλο και από τον πελάτη, ακόμα και τη μείωση του κόστους των συνεδριών ...

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την εκμάθηση
του EFT και της επαγγελματικής χρήσης του
στη ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορεί ο επαγγελματίας της ψυχικής υγείας να ξεκινήσει να εφαρμόζει το EFT

Η γνωριμία σας με το EFT μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και εύκολα, μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες και το δωρεάν βιβλίο για το EFT (αν και δεν είναι γραμμένο για επαγγελματίες). Θα μπορούσατε ακόμα και να το εφαρμόσετε με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό σας και με αρκετή επιτυχία (παρόλο που πολλές σημαντικές λεπτομέρειες παρέχονται μόνο σε σεμινάρια ή σε εξειδικευμένα βιβλία).

Η χρήση όμως του EFT σε πελάτες σας απαιτεί υψηλό βαθμό επάρκειας, που υποδηλώνει βαθιά γνώση, ικανή πείρα και διείσδυση σε σημαντικές λεπτομέρειες και που εξασφαλίζεται ιδανικά με:

Αν είστε ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός ή γενικά επαγγελματίας της ψυχικής υγείας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για να μάθετε σωστά και στο εύρος που χρειάζεται το EFT.


Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την εκμάθηση
του EFT και της επαγγελματικής χρήσης του
στη ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες