Γιατί το EFT είναι τόσο αποτελεσματικό;

Του Peter Graham, EFT Founding Master

Η καρδιά και η ψυχή του Emotional Freedom Techniques (Τεχνικές Συναισθηματικής Απελευθέρωσης) είναι τα κτυπηματάκια σε συγκεκριμένα σημεία επέμβασης ενώ συντονιζόμαστε με ένα αίσθημα ή κάποιο συναισθηματικό ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητά του και στο πώς εφαρμόζεται.

Το EFT μπορεί να θεωρηθεί ως κτυπηματάκια σε σημεία επέμβασης σε συνδυασμό με άλλους βοηθητικούς συντελεστές, όπου τα κτυπηματάκια είναι το σημείο κλειδί της μεθόδου. Τα κτυπηματάκια μαζί με τους υπόλοιπους παράγοντες συνδυάζονται σε μία ισχυρή συνέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα βοηθητικά στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως αυτόνομες τεχνικές με το δικό τους τρόπο. Ωστόσο, κάποιοι από τους βοηθητικούς παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω επικαλύπτονται ή απλώς συνυπάρχουν με ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία.

Με το πέρασμα του χρόνου, προέκυψαν και συζητήθηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά με το γιατί το EFT λειτουργεί. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν έχει και τόσο σημασία, απλώς λειτουργεί. Η άποψή μου είναι ότι η καλύτερη κατανόηση του γιατί λειτουργεί το EFT μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το εφαρμόζουμε και να ενισχύσει περισσότερο τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν.  

Τα κτυπηματάκια

Όταν εφαρμόζουμε EFT, τα κτυπηματάκια είναι ένα εξωτερικό ερέθισμα, είτε γίνονται στο άτομο από κάποιον άλλο, είτε γίνονται με αυτο-εφαρμογή. Ακόμα και το να φανταστεί κανείς τα κτυπηματάκια λειτουργεί ως ή προσομοιώνει νοητικά ένα εξωτερικό ερέθισμα.

Το σώμα ανταποκρίνεται σε ορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές και πνευματικές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση εξωτερικών ερεθισμάτων για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως το άγγιγμα, τη διέγερση σημείων επέμβασης, τη χρήση της φωνής, ορισμένους ήχους (όπως από κρουστά) και το φως του ήλιου. Η θεραπεία δια των χειρών έχει μακρά ιστορία και η διέγερση των σημείων επέμβασης πάει πολύ πίσω στο παρελθόν.

Η αρχική θεωρία του EFT είναι ότι ένα επαναλαμβανόμενο ή επίμονο αρνητικό συναίσθημα ή αίσθηση προκαλείται από μία διατάραξη στο ενεργειακό σύστημα του σώματος και ότι όταν γίνουν κτυπηματάκια σε συγκεκριμένα σημεία επέμβασης (ενώ υπάρχει συντονισμός στη συναισθηματική δόνηση) η διατάραξη στο ενεργειακό σύστημα του σώματος καθαρίζει. Αυτή η διατάραξη είχε δημιουργηθεί αρχικά από μία ή περισσότερες επώδυνες εμπειρίες και το ίδιο αίσθημα ή συναίσθημα αναπαράγεται ασυνείδητα κάθε φορά που υπάρχει το κατάλληλο έναυσμα, αν και η έντασή του μπορεί να ποικίλει.

Αυτή η θεωρία περί ενεργειακού συστήματος μπορεί να βιωθεί σε κάποιο βαθμό. Αν παρατηρήσεις προσεκτικά τα σωματικά αισθήματα, τις αισθήσεις και/η τις συναισθηματικές δονήσεις που εμφανίζονται στο σώμα σου πριν κάνεις τα κτυπηματάκια και μετά τα παρακολουθείς συνεχώς όσο διατρέχεις τα σημεία επέμβασης, καθώς και αμέσως μετά, θα παρατηρήσεις συχνά ότι η αρνητική ενέργεια που βίωσες ξαφνικά θα μετατοπιστεί, ή θα μειωθεί η έντασή της, ή θα αλλάξει σε μία θετική δόνηση, ή απλώς θα εξαφανιστεί, όταν γίνουν τα κτυπηματάκια στα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται συχνά και συστηματικά όταν χρησιμοποιείται το EFT.

Σίγουρα συμβαίνει κάτι ενεργειακά όταν κάνουμε κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης ενώ εστιάζουμε στο αίσθημα ή το συναίσθημα.  

Συντονισμός

Ο συντονισμός με ένα αίσθημα ή ένα ζήτημα ενώ κτυπάμε είναι βασικό κομμάτι του EFT και η επιτυχία στην εφαρμογή του EFT εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. Είναι κρίσιμος παράγοντας στο γιατί το EFT λειτουργεί, διότι τα κτυπηματάκια στοχεύουν σε αυτό όπου εστιάζει η προσοχή του πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή μπορεί να οριστεί ως επιλεκτική ή κατευθυνόμενη επίγνωση.

Κατά την άσκηση του EFT, το συναισθηματικό ζήτημα ή αίσθημα το οποίο κτυπάμε αναγνωρίζεται συνειδητά από τον πελάτη και μετά είναι στην προσοχή του (συνεχώς ή επαναλαμβανόμενα), που ισοδυναμεί με συντονισμό με το αίσθημα ή ζήτημα, ενώ γίνονται τα κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης.

Η χρήση μίας «φράσης υπενθύμισης» (ή σχετικών παραλλαγών της) στα κτυπηματάκια  βοηθά τον πελάτη να μένει συντονισμένος στο αίσθημα ή το συναίσθημα, ή να επανασυνδεθεί με αυτό αν η προσοχή του αποσπαστεί από κάτι άλλο ή αν αρχικά διασπείρεται ή υπαναχωρεί από το συναισθηματικό πόνο.

Η εστίαση της προσοχής είναι μία αποτελεσματική διαδικασία από μόνη της. Αυτό καλύπτεται καλά στο «The Flame of Attention» (Η Φλόγα της Προσοχής) του J. Krishnamurti καθώς και στο «The Journey» (Η Διαδρομή) του Brandon Bays, στο βιβλίο του Eckhart Tolle «The Power of Now» (Η Δύναμη του Τώρα) και στο «Untethered Soul» (Η Απελευθερωμένη Ψυχή) του Michael Singer. Στο Βουδισμό, μπορεί να θεωρηθεί ως μία εφαρμογή της «ενσυνειδητότητας» (mindfulness).

Το EFT ενθαρρύνει, υποστηρίζει και χρησιμοποιεί τη φυσική διαδικασία ίασης. Όταν κάνουμε τα κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης και συντονιζόμαστε με ένα αρνητικό αίσθημα ή συναίσθημα, διευκολύνουμε την διαδικασία της ανάδειξης αυτού από το σκοτάδι (της απώθησης) στο φως (της συνειδητής επίγνωσης).  

Έκφραση συναισθημάτων

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις θεραπείας ή προσωπικής ανάπτυξης (πέραν του EFT) που ενθαρρύνουν την έκφραση των καταπιεσμένων αισθημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν πράγματα όπως την επαναλαμβανόμενη έκφραση με δυνατή φωνή ξανά και ξανά, ή το φώναγμα μέσα από ένα μαξιλάρι, ή την «απόθεση» αυτού σε κάποιον ή το να το πει κανείς προς ένα κενό κάθισμα κ.λπ.. Η ιδέα είναι ότι επιτρέποντας στο αίσθημα/συναίσθημα να εκφραστεί ανοιχτά, χωρίς απώθηση ή αρνητικές συνέπειες, βοηθάμε να απελευθερωθεί η εγκλωβισμένη ενέργεια.

Κάποιοι άνθρωποι  νιώθουν μεγάλη ανακούφιση από το «ξεφόρτωμα» των ανεπιθύμητων συναισθημάτων τους. Για μια μικρή μειοψηφία όμως, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη φόρτιση από αυτή που απελευθερώνει. Ένα σημαντικό σημείο αυτής της προσέγγισης είναι να του επιτραπεί (π.χ. του έντονου θυμού) να εκφραστεί ελεύθερα και να αποφορτιστεί χωρίς να βλάψει κάποιον ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά (π.χ. σε μία σχέση).

Η έκφραση καταπιεσμένων αισθημάτων είναι ενσωματωμένη στο EFT. Επιτρέπει στο άτομο να εκφράσει τα αισθήματα και συναισθήματά του και να το κάνει με τρόπο που δεν προκαλεί ζημιά ή αρνητικές συνέπειες. Και, καθώς γίνεται αυτό, τα κτυπηματάκια διευκολύνουν την απελευθέρωση της σχετικής αρνητικής ενέργειας. Το EFT είναι επίσης εξαιρετικά εφοδιασμένο για να διαχειριστεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά αισθήματα, συναισθήματα ή επώδυνες αναμνήσεις που μπορεί να προκύψουν ή αναδύονται κατά τη διαδικασία, κάτι που μπορεί να συμβεί και όντως συμβαίνει.

Τα κτυπηματάκια για ένα αίσθημα ενώ αυτό εκφράζεται ανοικτά, βοηθούν το άτομο να μένει εστιασμένο και επιπλέον ησυχάζει το νου, σα να υπάρχει λιγότερος χώρος για ανάλυση και εσωτερικό διάλογο (που μπορεί να μπει στη μέση). Ωστόσο, δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας που να λέει ότι πρέπει πάντα το αίσθημα να εκφράζεται φωναχτά, καθώς κάποιες φορές μπορεί το άτομο να διαπιστώσει ότι η σιωπηρή εστίαση και τα κτυπηματάκια στο αίσθημα ή το ζήτημα, ενώ ψιθυρίζει τα λόγια στον εαυτό του, λειτουργεί.

Ωστόσο, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, λειτουργεί καλύτερα όταν εκφράζουν προφορικά τα αισθήματά τους, χωρίς να τα συγκρατούν ή να τα περιορίζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό βοηθάει να «ανοίξει το καπάκι» και να ελευθερωθούν. Η καλύτερη συμβουλή είναι να μπαίνει κανείς μέσα στο αίσθημα και να το λέει όπως το νιώθει. Όταν χρειάζεται, μπορείτε να υπερβάλλετε κάπως (ή και πολύ) ή να το πείτε δυνατά (ή και φωναχτά) ενώ κάνετε τα κτυπηματάκια.

Σύνδεση με το τώρα

Κατά την εφαρμογή του EFT, τα κτυπηματάκια επιτελούν μία ακόμη λειτουργία. Το άτομο αποκτά (αργά ή γρήγορα) περισσότερη επίγνωση της στιγμής και καλύτερη άμεση σύνδεση με το αίσθημα ή το συναισθηματικό ζήτημα. Ως αποτέλεσμα, τα κτυπηματάκια λειτουργούν ως ένα είδος «αφύπνισης». Πρώτ’ απ’ όλα, το άτομο βυθίζεται στο αίσθημα, συναίσθημα ή ζήτημα ή επικεντρώνεται σε αυτό. Η σωματική, παρούσα και επαναληπτική φύση των κτυπημάτων οδηγεί σε μία αύξηση της επίγνωσης του «εδώ και τώρα», της στιγμής αυτής.

Τυπικά, όταν ένα άτομο είναι σε αρνητική συναισθηματική κατάσταση ή έχει κάποιο συναισθηματικό πρόβλημα, είτε επιστρέφει στο παρελθόν είτε μεταφέρεται στο μέλλον και δεν έχει ισχυρή επαφή με το τώρα και επίγνωση του παρόντος. Είναι σε μία κατάσταση παρόμοια με της τροποποιημένης συνείδησης (trance-like), που μπορεί να είναι από ελαφριά και προσωρινή έως απόλυτη.

Τα επαναλαμβανόμενα κτυπηματάκια βοηθούν τον πελάτη κυριολεκτικά να ξυπνήσει από την κατάσταση αυτή στο τώρα και να γίνει πιο παρών και να αποδεχτεί αυτήν τη στιγμή. Αυτή η αφύπνιση μπορεί να γίνει βαθμιαία ή ξαφνικά ή σε στάδια. Όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο μπορεί στιγμιαία να βιώσει μία «γνωστική μετατόπιση», όπως μία θετική αλλαγή οπτικής, μία προθυμία να δει την οπτική ενός άλλου ατόμου, ένα μαλάκωμα της άποψής του για κάτι ή ακόμα και ένα νέο τρόπο να αντιμετωπίσει τους άλλους.

Κάποιοι θεωρούν ότι τα κτυπηματάκια αποσπούν την προσοχή του ατόμου από το αίσθημα και ότι αυτή η απόσπαση είναι ένας λόγος που λειτουργεί το EFT. Το άτομο ουσιαστικά «αποσπάται» στο εδώ και τώρα. Το EFT βοηθάει να αποδεσμευτεί η «κολλημένη» προσοχή και το άτομο συχνά αποκόβεται υγιώς από το αίσθημα, μετά τα κτυπηματάκια για αυτό, και συχνά δεν μπορεί πλέον να εισέλθει σε αυτό το αίσθημα ή να το κάνει να επιστρέψει, ακόμα και αν προσπαθήσει.  

Αντίσταση και επιμονή

Υπάρχει ένα παλιό γνωμικό που λέει «σε ό,τι αντιστέκεσαι, αυτό επιμένει» και αυτό μπορείτε να το παρατηρήσετε εύκολα. Όταν πραγματικά δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε ή να θυμόμαστε κάτι, αυτό τείνει να μας απασχολεί ή να επανεμφανίζεται και όσο πιο πολύ προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε, νιώθουμε ή θυμόμαστε, τόσο πιο επίμονο γίνεται. Ένα αρνητικό αίσθημα ή συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ ή συνεχίζει να επανεμφανίζεται δείχνει ότι ακόμα του αντιστεκόμαστε και σήμερα (ασυνείδητα), πολύ καιρό μετά το γεγονός ή τα γεγονότα από όπου προέρχεται.

Όταν αντιμετωπίζουμε στη ζωή επώδυνες εμπειρίες που είναι πολύ έντονες και δεν αντέχονται, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε εκείνη τη στιγμή αλλά και μετέπειτα, για να διαχειριστούμε τον πόνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η καταπίεση (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο) χρησιμοποιείται ως τρόπος για να μη νιώθουμε τα αισθήματα ή για να μετριάσουμε την έντασή τους ή ως προσπάθεια να ξεφύγουμε κάπως από τον πόνο. Οι συνέπειες αυτής της «λύσης» είναι ότι το άτομο διαχωρίζεται σε τμήματα και οι εμπειρίες αυτές παραμένουν σε μία ανεπίλυτη κατάσταση, που σημαίνει ότι είναι ανολοκλήρωτες και ατελείς και, για το λόγο αυτό, είναι πιθανό να επανα-διεγερθούν.

Η αναγνώριση και η παραδοχή ενός αρνητικού αισθήματος ή συναισθηματικού ζητήματος είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη θεραπευτική διαδικασία. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε οτιδήποτε εκτός αν το δεχτούμε» είπε ο Carl Jung.

Το βήμα «Ρύθμισης» του EFT (π.χ. «Παρόλο που έχω αυτό το αίσθημα, …») βοηθά άμεσα τον πελάτη να παραδεχτεί και να αποδεχτεί  συνειδητά την ύπαρξη του προβλήματος, του αισθήματος, του συναισθήματος ή της ιστορίας, συχνά για πρώτη φορά. Η Ρύθμιση (Setup) βοηθάει να μειωθεί η ασυνείδητη αντίσταση στο να έχουμε αυτό το αίσθημα ή το ζήτημα, φέρνοντάς το στη συνειδητότητα και ανοίγοντας την πόρτα για την αποδοχή του.

Το μέρος με τα κτυπηματάκια του EFT προχωρά ακόμα περισσότερο. Καθώς ο πελάτης κτυπάει τα σημεία, η ασυνείδητη αντίσταση που έχει για το αίσθημα ή το συναίσθημα τείνει αργά ή γρήγορα να υποχωρήσει και τελικά να πέσει εντελώς. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει συχνά όταν εμφανίζεται ένα αίσθημα χαλάρωσης και το άτομο ολοφάνερα χαλαρώνει, χασμουριέται, γελάει ή απλώς το αφήνει να φύγει.

Η αποδοχή είναι η άλλη όψη της αντίστασης. Καθώς υποχωρεί η αντίσταση, υποχωρεί και η ένταση. Όταν ο πελάτης είναι παρών με το αίσθημα και το αποδέχεται πλήρως χωρίς αντίσταση, το αίσθημα απλώς διαλύεται και εξαφανίζεται καθώς δεν υπάρχει πια η αντίσταση που το κρατούσε στη θέση του. Το EFT διευκολύνει αποτελεσματικά αυτή τη φυσιολογική διεργασία.  

Αυτο-αποδοχή

Στη Ρύθμιση του EFT συμπεριλαμβάνεται μία βεβαίωση αυτο-αποδοχής (π.χ. «Παρόλο που έχω αυτό το αίσθημα, αποδέχομαι τον εαυτό μου βαθιά και ολοκληρωτικά» ή κάτι παρόμοιο). Η βεβαίωση στη Ρύθμιση προσκαλεί το άτομο να επιβεβαιώσει την αποδοχή του εαυτού του παρά το ότι έχει το πρόβλημα, το αίσθημα, την πεποίθηση, τη μνήμη ή το θέμα που στοχεύει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί μία τέτοια βεβαίωση να εκφραστεί ή να διαμορφωθεί με λέξεις, όπως αναφέρονται σε διάφορα άρθρα, σε βίντεο και εγχειρίδια περί EFT.

Η πρωτεύουσα λειτουργία της βεβαίωσης αυτο-αποδοχής στη Ρύθμιση του EFT είναι να αδρανοποιήσει ή τουλάχιστο να αναστείλει την αρνητική αυτοκριτική και αυτο-απόρριψη, όπου αυτή υπάρχει, ώστε να είναι πιο εύκολο να έχει το άτομο βελτίωση. Υπάρχει μία δημοφιλής θεωρία ότι οι αρνητικές αυτοκριτικές βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα προσωπικά ζητήματα.

Η Louise Hay έχει πει: «Διαπιστώνω ότι όταν αληθινά αγαπάμε και αποδεχόμαστε και εγκρίνουμε τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι, όλα στη ζωή λειτουργούν» και «Η αυτο-έγκριση και αυτο-αποδοχή στο τώρα είναι τα κύρια κλειδιά για θετικές αλλαγές σε κάθε τομέα της ζωής μας».

Η ενσωμάτωση μίας βεβαίωσης αυτο-αποδοχής μπορεί μερικές φορές να ανακινήσει συναισθηματικά ζητήματα. Κάποιοι κυριολεκτικά πνίγονται όταν τους ζητείται να πουν αυτές τις λέξεις. Τόσο δυνατή είναι η αυτο-απόρριψή τους, η αυτοκριτική τους και η αυτο-ακύρωσή τους. Τα κτυπηματάκια σε αυτά τα συναισθηματικά ζητήματα ή αισθήματα, αν αναδυθούν, μπορεί να φέρουν μεγάλη ανταμοιβή, καθώς μερικές φορές αυτά είναι κεντρικά ζητήματα ή μνήμες που βρίσκονται πίσω από το τρέχον πρόβλημα.

Η όλη σκοπιμότητα της Ρύθμισης είναι να προετοιμάσει τα πράγματα και να καθαρίσει το δρόμο ώστε τα κτυπηματάκια να κάνουν τη δουλειά τους. Χωρίς να το ξεχνάμε αυτό, η Ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη κάθε φορά που κάνουμε EFT και κάποιοι εφαρμοστές κάνουν απλώς τα κτυπηματάκια και προσθέτουν τη Ρύθμιση μόνο όταν η βελτίωση είναι αργή ή σταματάει. Αν το EFT δεν συμπεριελάμβανε τη Ρύθμιση, τα ζητήματα αυτά θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με κάποια διαφορετική προσέγγιση.  

Η δύναμη της πρόθεσης

Πέραν της θεωρίας των μεσημβρινών, μία από τις πιο συχνά προτεινόμενες εξηγήσεις γιατί το EFT λειτουργεί είναι η πρόθεση. Το ασυνείδητο ανταποκρίνεται στην πρόθεση περισσότερο από ότι σε οτιδήποτε άλλο. Για να είναι αποτελεσματικές, οι προθέσεις μας πρέπει να είναι σύμφωνες με τις φυσικές λειτουργικές και θεραπευτικές διαδικασίες μας.

Η Jeanie Marshall  έχει πει: «Η κατανόηση της δύναμης της πρόθεσης μπορεί να προκαλέσει θεμελιώδεις αλλαγές, καθώς ακολουθείς το ιδιαίτερο μονοπάτι σου για την προσωπική ανάπτυξη. Η πρόθεση είναι η ενέργεια που θρέφει όλες τις δράσεις. Μου αρέσει να τη σκέφτομαι ως τη σκέψη πίσω από τη σκέψη, ή τη σκέψη που στηρίζει τις λέξεις, ή τη σκέψη που προωθεί τις πράξεις. Είναι το σημείο εκκίνησης στο μυαλό σας. Μπορεί να έχετε επίγνωση ή όχι τις πρόθεσής σας. Όσο περισσότερο έχετε επίγνωση της πρόθεσης, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνετε την προσωπική σας ανάπτυξη και αύξηση.».

Αν κάποιος εφαρμόζει EFT σε ένα αρνητικό αίσθημα με την πρόθεση να «μη νιώθει αυτό που νιώθει» ή να το κάνει «να φύγει μακριά» και «ποτέ να μη ξαναγυρίσει» ή «ποτέ να μη σκεφτεί ή νιώσει έτσι ξανά», είναι λιγότερο πιθανό να δουλέψει ή να μειωθεί η ένταση στο μηδέν. Ο λόγος είναι ότι το άτομο συνεχίζει να αντιστέκεται σε αυτό που «κτυπά» ή προσπαθεί (έχει την πρόθεση να) το εξαιρέσει από τη συνειδητότητα. Η εναλλακτική είναι να αντιμετωπίσει, να παραδεχτεί, να αποδεχτεί και να είναι παρών με αυτό, κάτι που συμφωνεί με τις φυσικές θεραπευτικές διαδικασίες.

Οι πελάτες μπορεί να χρειαστούν κάποια γνωριμία με αυτές τις έννοιες. Μπορεί να είναι η πρόθεση να απελευθερώσουν κάποια συναισθήματα (όπως έναν καταπιεσμένο θυμό), ή πρόθεση να απαλλαγούν από κάτι, ή πρόθεση να συγχωρήσουν κάποιον, ή πρόθεση να αντιμετωπίσουν κάτι, ή να αποδεχτούν κάτι και να προχωρήσουν, ή απλώς να δεχτούν το αίσθημα ως έχει, ή πρόθεση να φέρει το ασυνείδητο στην επιφάνεια τις πτυχές του προβλήματος μία προς μία και με τη σωστή σειρά, ή κάτι παρόμοιο.  

Ο ρόλος της επανάληψης

Ένας ακόμη λόγος που λειτουργεί το EFT είναι η χρήση της επανάληψης που είναι σημαντικό στοιχείο στο EFT. Δεν κάνουμε τα κτυπηματάκια μόνο μία ή δύο φορές σε ένα μόνο σημείο, για ένα πρόβλημα ή αίσθημα. Τα κάνουμε πολλές φορές σε πολλά σημεία. Δεν στρέφουμε απλώς την προσοχή μας μία φορά ή δύο φορές στο αίσθημα ή το ζήτημα. Το κάνουμε πολλές φορές ή διατηρούμε την προσοχή μας σε αυτό συνεχώς. Δεν λέμε απλώς το πρόβλημα ή το αίσθημα μία ή δύο φορές, το λέμε ξανά και ξανά ενώ κάνουμε τα κτυπηματάκια και ίσως (την κατάλληλη στιγμή) με λίγο χιούμορ, υπερβολή ή παραλλαγές για να αναπλαισιώσουμε το ζήτημα ώστε να βοηθήσουμε τον πελάτη να το δει ή να το ερμηνεύσει διαφορετικά.

Αν κάναμε μόνο ένα κτυπηματάκι σε ένα σημείο κάθε φορά που εφαρμόζουμε EFT, δεν θα πλησιάζαμε ούτε κατά διάνοια τα αποτελέσματα που μπορούμε να επιτύχουμε. Η χρήση της επανάληψης στο EFT μπορεί να είναι πολύ ισχυρή, ιδίως όταν συνδυάζεται με την εστίαση της προσοχής και την έκφραση του αισθήματος, του συναισθήματος ή του ζητήματος. Η επιμονή στα κτυπηματάκια συχνά κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να έχουμε κάποια βελτίωση και το να μην έχουμε καθόλου βελτίωση, όταν ένα αίσθημα ή ζήτημα αντιστέκεται ιδιαίτερα.

Η επανάληψη χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές πρακτικές διαλογισμού (όπως στα μάντρα και τους ψαλμούς) εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κάποιες θεραπευτικές τεχνικές επίσης χρησιμοποιούν επανάληψη, όπου κάτι επαναλαμβάνεται πολλές φορές ή μία συγκεκριμένη πράξη ή ερώτηση γίνεται ξανά και ξανά (όπως το άγγιγμα σε κάτι ή επανάληψη της ίδιας ανοικτής ερώτησης), κάτι που μπορεί να βοηθήσει να ξεφλουδίσει το κρεμμύδι.

Όταν κάνουμε EFT, η επανάληψη στα κτυπηματάκια και τη φράση υπενθύμισης συχνά μειώνει ή σταματά τη νοητική φλυαρία. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό, καθώς πιθανότατα δημιουργεί το χώρο όπου λαμβάνει χώρα η συναισθηματική ίαση. Δεν είναι σπάνιο οι πελάτες να καταλήγουν σε μία κατάσταση ηρεμίας ή διαλογισμού, ίσως ακόμα και παύσης σκέψης, έστω για λίγο, μετά από το συντονισμό και την επανάληψη των κτυπημάτων.  

Διακοπή μοτίβου

Ένα συγκεκριμένο νοητικό μοτίβο επανασχηματίζεται ή επαναπροκαλείται ξανά και ξανά ως ανταπόκριση στην υπενθύμιση συγκεκριμένης επώδυνης μνήμης. Αυτό το εγκεφαλικό μοτίβο είναι το ίδιο κάθε φορά που επαναδιεγείρεται και προκαλεί την ίδια συναισθηματική απόκριση, με την ηλεκτρική δραστηριότητά του και τις βιοχημικές αντιδράσεις του που βιώνονται ως αισθήματα, αισθήσεις ή παρορμήσεις.

Μία εναλλακτική εξήγηση του τι συμβαίνει όταν κάνουμε EFT είναι ότι τα κτυπηματάκια υποστηρίζουν μία φυσική διαδικασία που λέγεται «διακοπή μοτίβου».

Ένα άρθρο για το EFT με τίτλο «Emotional Rescue» (Συναισθηματική Σωτηρία) από τον Dr Nick Baylis του Πανεπιστημίου του Cambridgeην ακόλουθη εξήγηση: «Όταν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με ένα πρόβλημα εστιάζοντας στην ενοχλητική σκέψη, το συνηθισμένο μοτίβο μας με τις ενοχλητικές αντιδράσεις όχι μόνο διακόπτεται αλλά και αντικαθίσταται από μια νέα και ηρεμιστική αισθητηριακή πληροφορία από τα κτυπηματάκια που κάνουμε σε ευαίσθητα σημεία. Αυτή… η εξήγηση είναι ιδιαίτερα πειστική, καθώς είναι ένα αναγνωρισμένο ψυχολογικό φαινόμενο που μπορεί να μας ωφελήσει, παρεμβάλλοντας και αντικαθιστώντας τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ νου και σώματος».

Φανερές χαλαρωτικές αντιδράσεις συμβαίνουν συχνά όταν γίνονται κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης, συχνά με τη μορφή αναστεναγμού ή γέλιου. Ο Gary Craig το επισημαίνει αυτό συχνά, όταν συμβαίνει στις συνεδρίες που έχει μαγνητοσκοπήσει στις βιντεοταινίες του για το EFT. Ο ψυχολόγος Steve Wells γράφει ότι: «το EFT είναι μία διαδικασία κτυπημάτων στα σημεία μεσημβρινών του παραδοσιακού κινεζικού βελονισμού, ενώ εστιάζουμε στα συναισθηματικά προβλήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που το κάνουν αυτό βιώνουν μία αντίδραση χαλάρωσης σχεδόν αμέσως, καθώς και μια ελάττωση του προβληματικού συναισθήματος και πιο θετικά μοτίβα σκέψης».

Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό παρακολούθησης του εγκεφάλου, έχουν παρατηρηθεί γρήγορες και ξεκάθαρες αλλαγές στα εγκεφαλικά κύματα όταν γίνονται τα κτυπηματάκια για συναισθηματικά ζητήματα. Οι ειδικοί Gary Groesbeck και Donna Bach αναφέρουν ότι έχουν δει αποδείξεις ότι το EFT λειτουργεί με επαληθεύσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο μετρήσεων εγκεφαλικής δραστηριότητας και έχουν κάνει μερικές εντυπωσιακές παρατηρήσεις που ήταν άμεσα ορατές κατά τη διάρκεια συνεδριών με κτυπήματα από τον Gary Craig. Αναφέρουν ότι «Αρχικές μελέτες πεδίου δείχνουν κάποιες πολύ γρήγορες και σημαντικές αλλαγές στα συνολικά μοτίβα εγκεφαλικών κυμάτων, που αντανακλούν την απελευθέρωση συναισθηματικών ζητημάτων στη διάρκεια των συνεδριών και μία κίνηση προς μία πιο βέλτιστη εγκεφαλική λειτουργία.»

Πτυχές

Μία πολύ σημαντική έννοια στο EFT είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα συντίθενται από έναν αριθμό συνεισφερόντων στοιχείων, γνωστά στο EFT ως «πτυχές». Παραδείγματα αυτών είναι αρνητικά συναισθήματα και αισθήματα, περιοριστικές πεποιθήσεις, βλαπτικές συμπεριφορές, επώδυνες μνήμες, παλιές λύσεις και αποφάσεις (που δεν έχουν νόημα πλέον) κ.ο.κ. Κάποια προβλήματα έχουν λίγες μόνο «πτυχές», ενώ άλλα (όπως θέματα αυτοπεποίθησης) μπορεί να έχουν ακόμα και εκατοντάδες.

Είναι σημαντικό οι εφαρμοστές του EFT και οποιοσδήποτε που το εφαρμόζει στον εαυτό του ή το χρησιμοποιεί με κάποιο τρόπο να κάνει τον κόπο να αναπτύξει μία καλή κατανόηση των πτυχών και να μάθει αποτελεσματικούς τρόπους διάσπασης των προβλημάτων στα συστατικά τους μέρη. Αυτό δίνει στο EFT πιο συγκεκριμένους στόχους για τα κτυπηματάκια. Χρειάζεται ακόμα περισσότερα όταν διαχειριζόμαστε μακροχρόνια, πολύπλοκα ή πολυ-επίπεδα ζητήματα.

Η αναλογία του Gary Craig με το «δάσος» (πρόβλημα) και τα «δέντρα» (πτυχές που το απαρτίζουν) είναι πολύ χρήσιμη. Είναι επίσης ειλικρινής, διότι παραδέχεται την πραγματικότητα της κατάστασης, το αληθινό πρόβλημα. Αυτή η ιδέα επιτρέπει να έχουμε πρόοδο ακόμα και στα πιο δύσκολα προβλήματα, εστιάζοντας και δουλεύοντας με τα συγκεκριμένα «δέντρα».

Αυτοί που χρησιμοποιούν το EFT αλλά δεν έχουν πιάσει το νόημα των πτυχών, ή που δεν έχουν μάθει κάποιες από τις καταξιωμένες στρατηγικές αναγνώρισής τους, συνήθως κτυπούν γενικά ζητήματα ή το πρόβλημα στο σύνολό του. Αυτό περιορίζει τα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει το EFT και το άτομο μπορεί να τα παρατήσει, νομίζοντας ότι το EFT δεν λειτουργεί. Ακόμα και τότε, το EFT συχνά κάνει τα μαγικά του, ιδίως αν τα κτυπήματα στο γενικό ζήτημα γίνονται τακτικά και επίμονα.

 εκμάθηση περί πτυχών είναι μία ανοικτή διαδικασία, με την έννοια ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα έχετε ήδη μάθει και βαθμιαία να μάθετε περισσότερα όσο προχωράτε στη λεωφόρο της συναισθηματικής ίασης. Το EFT είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο στο ταξίδι της ζωής.  

Τα εργαλεία του EFT

Όπως συζητήσαμε ήδη, υπάρχουν πολλά στο EFT πέρα από τα κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης. Το EFT είναι τα αρχικά του Emotional Freedom Techniques (πληθυντικός). Η ίδια βασική τεχνική κτυπημάτων του EFT, ή μία συντομευμένη εκδοχή της, χρησιμοποιείται ως μέρος κάθε άλλης τεχνικής του EFT. Αυτές οι άλλες τεχνικές, που όλες εμπεριέχουν τα κτυπηματάκια, έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένους σκοπούς και ενισχύουν το εύρος και το βάθος των πιθανών αποτελεσμάτων του EFT.

Για παράδειγμα, η Τεχνική της Ταινίας είναι για να επιλύει επώδυνες αναμνήσεις. Όταν χρησιμοποιείται, κάθε συναισθηματικά φορτισμένο μέρος ή στιγμή ενός συγκεκριμένου συμβάντος «κτυπιέται» ξεχωριστά (με την ίδια βασική τεχνική κτυπημάτων κάθε φορά) για να μειωθεί η ένταση. Αυτό γίνεται μέχρι που όλο το συμβάν δεν έχει πλέον συναισθηματικά έντονα μέρη, όταν ο πελάτης αφηγείται την ιστορία.

Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος αρχάριος στο EFT είναι τα κτυπηματάκια, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του Gary Craig “The EFT Manual” (Το Εγχειρίδιο του EFT) ή σε κάποιο άλλο από τα ελεύθερα διαθέσιμα εγχειρίδια για το EFT (αν και κάποιοι διδάσκουν μόνο μία συντομευμένη εκδοχή του EFT). Υπάρχουν όμως και άλλα στο EFT και πώς το χρησιμοποιούμε. Ένα από τα ωραία του EFT είναι ότι μπορείτε να αρχίσετε μαθαίνοντας μόνο τα κτυπηματάκια και να τα χρησιμοποιήσετε αμέσως σε καθημερινά ζητήματα και στη συνέχεια να επεκταθείτε σταδιακά, όσο μαθαίνετε περισσότερα και αποκτάτε πρόσθετες δεξιότητες με αυτό.

Τα αποτελέσματα που φέρνουν τα κτυπηματάκια μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά αν μάθετε ορισμένες σημαντικές τεχνικές και στρατηγικές του EFT. Όταν δουλεύουμε σε σύνθετα προβλήματα, τα πιο βαθιά και διαρκή αποτελέσματα έρχονται συχνά από τη χρήση αυτών των πρόσθετων θεμελιωδών τεχνικών και δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την επιμονή όταν χρειάζεται. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα με τη συμμετοχή σε σεμινάρια, την παρακολούθηση ποιοτικών ταινιών και την ανάγνωση κειμένων.

Είναι ζωτικής σημασίας οι επαγγελματίες εφαρμοστές του EFT να μάθουν διεξοδικά και να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Οι μη επαγγελματίες εφαρμοστές που το χρησιμοποιούν στον εαυτό του ή με φίλους, στην οικογένεια, κ.λπ. μπορούν επίσης να ωφεληθούν πολύ από την εκμάθηση των απλών και βασικών δεξιοτήτων και στρατηγικών.  

Κυριότητα και υπευθυνότητα

Η προσωπική μας θεραπεία επιταχύνεται όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για και αποδεχόμαστε την κυριότητα για τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τα συναισθηματικά ζητήματά μας.

Ένας εφαρμοστής, coach και θεραπευτής του EFT μπορεί να διευκολύνει, να εκπαιδεύσει, να καθοδηγήσει, να ενθαρρύνει, να καταδείξει ή να σπρώξει με τρόπο, βασικά όμως κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τη συναισθηματική θεραπεία μας, περισσότερο από όσο μπορεί να ζήσει τη ζωή μας για εμάς.

Το να δεχτούμε την κυριότητα των αισθημάτων και συναισθημάτων μας δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως όταν θεωρούμε κάποιον άλλο υπεύθυνο για κάτι που μας συνέβη στο παρελθόν. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε κατά βάθος ότι το να κατηγορούμε τους άλλους δεν οδηγεί στη συναισθηματική ίαση ή την εσωτερική γαλήνη.

Η απλή αλήθεια είναι πως ό,τι συνέβη τότε, δεν συμβαίνει τώρα. Επομένως, τώρα αναπαράγουμε ασυνείδητα τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα εμείς το κάνουμε στον εαυτό μας, είτε το ξέρουμε αυτό συνειδητά είτε όχι.

Το θετικό αυτού είναι ότι, εφόσον εμείς είμαστε που το κάνουμε στον εαυτό μας, εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το σταματήσουμε. Πώς θα ήταν αν το να ελευθερωθούμε από ένα εξουθενωτικό αίσθημα ή ζήτημα εξαρτιόταν απόλυτα από τα να κάνει ή να πει κάποιος άλλος κάτι σε εμάς, όπως το να ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη ή να γράψει ένα απολογητικό υπόμνημα ή μια δήλωση μεταμέλειας; Μπορεί να καταλήγαμε να περιμένουμε για πάντα.

Όταν κάνουμε EFT, υπάρχει μία σιωπηρή παραδοχή ότι οι πελάτες μπορούν και όντως θα δεχτούν την κυριότητα των αισθημάτων και ζητημάτων τους. Το EFT έχει αυτήν τη θεώρηση. Όταν αναγνωρίζουμε ένα από τα αισθήματα ή ζητήματά μας και το παραδεχόμαστε στη Ρύθμιση και το χρησιμοποιούμε ως «φράση υπενθύμισης» κατά τα κτυπηματάκια στα σημεία επέμβασης, ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας να το δεχτεί και να έχει την κυριότητά του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Όταν έχουμε την πλήρη κυριότητά του και σταματάμε να του αντιστεκόμαστε, έχουμε φτάσει στην αλήθεια και τότε συμβαίνει η συναισθηματική απελευθέρωση.  

Η οπτική του πελάτη

Πολλά έχουν γραφτεί και παρουσιαστεί σε διδασκαλίες για το πώς να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα με το EFT και πώς να χρησιμοποιείται για εκείνο ή το άλλο ζήτημα. Αυτό συνεχίζεται, καθώς το EFT συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Σχεδόν όλα αυτά τα άρθρα, βιβλία και βιντεοταινίες είναι από την οπτική του εφαρμοστή.

Υπάρχει και άλλη εξίσου σημαντική οπτική, η οπτική του πελάτη. Πώς μπορεί κάποιος να έχει το μέγιστο όφελος από μία συνεδρία EFT ως πελάτης ή με αυτο-εφαρμογή;

Μία συνεδρία EFT είναι ουσιαστικά μία ομαδική δραστηριότητα όπου ο πελάτης και ο εφαρμοστής δουλεύουν μαζί αλλά έχουν διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Και οι δύο έχουν την ευθύνη να συνδράμουν στη συνεδρία και να είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία της. Μία λειτουργική συνεδρία EFT δεν είναι μία δραστηριότητα όπου ο πελάτης έχει ένα πνεύμα «κάνε με καλά», κάθεται και αφήνεται χωρίς να συνεισφέρει και περιμένει να του γίνει κάτι που με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανίσει τα προβλήματά του.

Όταν ένα άτομο εφαρμόζει το EFT στον εαυτό του, είναι ταυτόχρονα ο εφαρμοστής (που διαχειρίζεται τη συνεδρία) και ο πελάτης (που δέχεται τη συνεδρία) και είναι υπεύθυνο και για τους δύο ρόλους και την εναλλαγή μεταξύ τους στη διάρκεια της συνεδρίας.

ο ηλεκτρονικό βιβλίο μου «Getting the Most from EFT» (Παίρνοντας το Μέγιστο από το EFT) είναι σχεδόν εξολοκλήρου από την οπτική γωνία του πελάτη. Παρέχει πληροφορίες, κατανοήσεις, διοράσεις και πρακτικές συμβουλές που βοηθούν τα άτομα να είναι πιο αποτελεσματικά ως πελάτες ή στην αυτο-εφαρμογή του EFT. Αυτό είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο μου.

Το βιβλίο είναι επίσης χρήσιμο για εφαρμοστές του EFT, ιδίως όσους αναγνωρίζουν ότι οι πελάτες τους θα ωφεληθούν από την ενθάρρυνση, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση στο να είναι πιο αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι ως πελάτες. Βάζοντάς τους να το διαβάσουν ή δίνοντάς τους επιλεγμένα αποσπάσματα μπορεί να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν τι χρειάζεστε ιδανικά από αυτούς πριν, κατά τη διάρκεια και μεταξύ των συνεδριών.

Περιγράφει πώς να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από τις συνεδρίες του EFT με το να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές, να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά και να ενισχύουν τη συνεργασία με τον εφαρμοστή.

Καλά κτυπηματάκια για συναισθηματικό καθάρισμα και εσωτερική γαλήνη!  

 

Peter Graham, Founding EFT Master
Certified EFT Master, EFTCert-Honors, AAMET Trainer, Relationship Coach

Perth, Western Australia
Web site: www.tap4peace.com.au
e-
mail: pgraham@tap4peace.com.au  

 

Μετάφραση-προσαρμογή στην Ελληνική γλώσσα κατόπιν ρητής αδείας του συγγραφέα:

Υπάτιος Βαρελάς
EFTCert-I, CP.AMT, AAMET EFT Level 3, EFT-ADV
e-mail: info@change.gr

Πρωτότυπο κείμενο (στην Αγγλική Γλώσσα):
http://www.tap4peace.com.au/eft/articles/why_is_eft_so_effective_peter_graham.pdf (PDF) και
http://www.eftmastersworldwide.com/content/why-is-eft-so-effective/  (ιστοσελίδα)

Τελευταία ενημέρωση πηγής: Οκτώβριος 2011  

 

 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή μέρους ή όλου του παραπάνω κειμένου για χρήση στο διαδίκτυο, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, άρθρα, σεμινάρια ή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας με το κοινό εκτός αν έχει δοθεί γραπτή άδεια από το συγγραφέα Peter Graham (κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων πρωτότυπου κειμένου) και το μεταφραστή Υπάτιο Βαρελά (κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων για τη μετάφραση).

 

Αρχική σελίδα > Πληροφόρηση > Άρθρα για το EFT > Γιατί το EFT είναι τόσο αποτελεσματικό;